1

Kontaktallergi


 

Kontaktallergi, hvad er det?

 

Kontaktallergi opstår ved længerevarende hudkontakt med almindeligt forekommende stoffer som nikkel, gummi og parfume.
Denne allergiform er ikke medfødt.
De stoffer, som giver allergi, er almindelige forekommende i vor dagligdag og i arbejdslivet. Ved hudkontakt med et stof, man ikke tåler, udvikles eksem. Eksemplet viser sig som rødme, kløe, hævelse samt milimeterstore blære, som senere efterlader afskalning. Eksemplet kan bliver kronisk, hvis man dagligt eller jævnligt udsættes for stoffet. De fleste allergiske kontakteksemer ses på hænder, underarmene, fødderne eller i ansigtet.

 

Undersøgelse vha. lappeprøver

 

Lappeprøver udføres for at kunne bedømme, om der er opstået kontaktallergi.
Disse prøver anbringes opadtil på ryggen, hvor huden er mest følsom. Plastrene med prøverne skal blive siddende i 48 timer.
En allergi over for et af stofferne viser sig ved, at der på stedet, hvor stoffet har siddet, opstår rødme og kløe.
Af hensyn til tøjet anbefales det at bruge gamle bluser eller undertrøje i undersøgelsesperioden, da nogle af de farvede stoffer kan trænge igennem pastret. Både når plastret sættes på og når det tages af, er det nødvendigt af markere teststedet. Disse streger kan smitte af.

For at øge sikkerheden ved undersøgelsen, bør følgende iagttages:

1. undlad at tage brusebad eller at vaske ryggen i undersøgelsesperioden.

2. undgå motion, der fremkalder stærk sved.

3. udsæt ikke ryggen for sol eller solarielys.

4. undgå kradsning af området, da irritaionen af huden kan gøre det vanskeligt at bedømme prøverne.

5. hvis hæfteplasteret løsner sig, så klæb det fast på det oprindelige sted vha. almindelige hæfteplaster. Gør lægen opmærksom på, at plastret løsnede sig. Aflæsning af prøverne foregår efter nærmere aftale med lægen.
Der kan af og til udvikles reaktioner på lappeprøver 1-2 uger efter at prøverne blev anbragt på huden.
I så falde bedes De kontakte lægen med henblik på en fornyet kontrol.
Der er mange stoffer, man kan bliver overfølsom overfor.
Nedennævnte liste er den såkaldte Europæiske Standardliste. Den omfatter de stoffer, som internationalt har vist sig at fremkalde de fleste kontaktallergier.
Der kommer hele tiden nye årsager til kontaktallergi, men andre årsager forsvinder eller får mindre betydning.
Derfor ændres serien løbende.

 

Hvad betyder en reaktion ved lappeprøven?

 

Hvis der ved undersøgelsen påvises allergi for et eller flere af stofferne, vurderer lægen, om den påviste allergi kan forklare eksemet. Dette er nødvendigt, da tidligere allergier "huskes" af huden i mange år.
Skønner lægen, at en positiv prøve har betydning for eksemet, bliver næste opgave at lokalisere det pågældende stof i fritids- og/eller arbejdsmiljøet. Kontakteksemerne kan være vanskelige at få i ro. Dette kan skyldes vanskeligehder med at undgå stoffet, man ikke tåler, eller at der er ydre medvirkende årsager til eksemet, for eksempel fugtigt arbejde, udtørring af huden eller mekanisk slid.

 

Den Europæiske Standardserie indholder følgende stoffer:

Stoffets navn: Det kan forekomme i:
Kaliumdikromat Cement, maskinindustri, garvet læder, parafenylendiamin, hårfavningsmidler.
Neomycin Antibiotikum i receptpligtige salver og cremer
Koboltklorid Nogle metallegeringer, ofte sammen med nikkel.
Benzokain Lokaldebødelsesmiddel
Nikkelsulfat Forniklede spænder og smykker. Nogle nikkelholdige metallegeringer.
Cliochinol Nogle antiseptiske midler i receptpligtige salver og cremer.
Kolofonium Naturharpiks
Parabener Kosmetiske produkter() o medicin til lokalbehandling (konserveringsmiddel.)
Black Rubber mix Industrigummi (antioxidant).
Lanolin Creme- og salvegrundlag
Mercapto mix Gummi (vulkaniseringsmiddel)
Epoxy resin 2-komponentlim
Perubalsam Parfume
Para-tertiærbutyl-fenolformaldehud resin Lim som anvendes i skoindustrien.
Formaldehyd Industrielle og kosmetiske produkter, opvaskemidler (konserveringsmidler)
Fragrance mix Blanding af parfumestoffer
Quaternium-15 Kosmetiske produkter (konserveringsmiddel som frigiver formaldehyd.)
Primin Primula obconica (det allergifremkaldende stof i primula).
Kathon CG Kosmetik, opvaskemiddel og r;saling (konserveringsmiddel)
Thluram mix Gummi; især i handsker.

 


Hudlæge Kim Mathias Brocks   |   Ll. Sct. Peder Stræde 8,2, ODINGÅRDEN   |   8800 Viborg   |   Tlf 86 62 24 30
administration