ISOTRETINOIN

Hvordan virker Isotretinoin?
 
Isotretinoin er kemisk beslægtet med A-vitamin. det virker ved at hæmme talgkirtlernes funktion og er særdeles effektivt til behandling af svær acne. De første uger under behandlingen kan acnen forværres. Hos de fleste indsætter virkningen efter 1-2 måneders behandling. Den samlede behandlingsperiode er 4-6 måneder.
 
 
Hvordan tages Isotretinoin?
 
Kapslerne bør indtages i forbindelse med et hovedmåltid.
Isotretinoin og anden medicin da Isotretinoin er beslægtet med A-vitamin, bør man i behandlingsperioden ikke indtage mere A-vitamin, en der er i en almindelig vitamintablet. Isotretinoin må ikke indtages sammen med tetracyklin.
 
 
Bivirklinger
 
De fleste opleder tør hud og tørre læber i behandlingsperioden. Håret kan føles mindre fedtet end sædvanligt. Slimhinder i øjne og næse kan tørre ud. Det kan medføre besvær med kontaktlinser og risiko for næseblod For at undgå, at den tørre hud føre til eksem, er det en god ide at anvende fede cremer på huden. Læbepromade og vaselin kan anvendes på læber og i næsebor. Sol dyrkning bør begrænses, fordi man letter bliver skoldet. Det er ikke tilladt at være bloddonor i behandlingsperioden samt den første måned efter behandlingsophør.
Muskel- og ledømhed kan forekomme specielt under spørtsudøvelse. Depression er en mulig, men sjælden bivirkning. Derfor skal man henvende sig til lægen ved uventede humørsvingninger. Prævention, graviditet og amning Isotretinoin er fosterbeskadigende. Ved behandling af kvinder er det derfor et krav at anvende sikker prævention i behandlingsperioden samt 1 måned efter behandligsophør. Skulle graviditet alligevel indtræffe i denne periode, er abort nødvendigt. Amning frarådes i behandligsperioden.
 
 
Sikkerhed og kontrol
 
Fedtmængden i blodet kan stige, og leveren kan påvirkes af Isotretinoin. Dette kontrolleres med blodprøver. Før behandlingen påbegyndes, tages blodprøver. Hos kvinder endvidere graviditetsundersøgelse ved urinprøve eller blodprøve. Når der foreligger normale prøvesvar, kan behandlingen påbegyndes. Efter 1 måneds behandling gentages prøverne. Hvis disse fortsat er normale, er yderligere kontrolpræver ikke nødevendige hos mænd. Hos kvinder skal graviditetstesten gentages 1 gang om måneden i hele behandlingsforløbet.
 
 
Receptfornyelse
 
Til kvinder udskrives en ny recept ved de månedlige kontroller. Recepten skal indløses indefor 7 dage efter udskrivelsen og giver adgang til 30 dages behandling. Graviditetstes og receptbegrænsningen sikre, at kvindelige patienter ikke indtager medikamentet under graviditet. Udlandsrejser eller andre praktiske forhold kan vanskeliggøre denne rutine.
Behandlingen vil i givet fald kunne fortsættes på ens eget ansvar. Apoteket skal følge lægens receptordination og kan således ikke nægte at udlevere medicinen på trods af den principielle 1 månedsregel.