METHOTREXAT

Hvordan virker Methotrexat?
 
Methotrexat hæmmer celledelingen og immunsystemet. Methotrexat anvendes til behandling af psoriasis og andre hud- og gigtsygdomme. Virkningen af Methotrexat sætter ind efter nogle ugers behandling, men fuld effekt kan først forventes efter 6-8 uger behandling. 
Behandlingstiden vil oftest være måneder til år. Doseringen (antallet af tabletter) justeres efter sygdomsaktiviteten, således at den lavest mulige dosis gives.
 
 
Hvordan tages Methotrexat?
 
Methotrexat tages som en tablet eller injektion én gang ugentligt (på en fast ugedag). De tages bedst om aftnen for at undgå den kvalme, som ellers kan forekomme efter indtagelsen af tabletterne. Kommer du ved en fejl til at tage for mange tabletter skal du henvende dig til din læge eller hudlæge samme dag.
 
Methotrexat og anden medicin
 
Hvis ud under Methotrexatbehandlingen skal bruge anden medicin, herunder håndkøbsmedicin, skal du først tale med din læge. Specielt skal du undgå acetylsalicylsyreholdige præparater sol Albyl®, Kodimagnyl® og Treo®, desuden såkaldte NSA ID-præparater, der bruges mod smerter og gigt (fex. Brufen, Ibuprofen, Ipren). I stedet kan paracetamolholdige præparater (Panodil®, Pamol® og Pinex® anvendes).
Sulfapræparater og medicin, der indeholder trimetoprim, må ikke tages under Methotrexatbehandlingen.
 
Bivirkninger
 
Nogle bivirkninger mærker du selv. Det kan være maveproblemer som nedsat appetit, kvalme og diarré. Andre birvirkninger mærker du ikke selv. Folinsyre kan afhjælpe bivirkninger og tages derfor efter aftale med din hudlæge. Methotrexat hæmmer dannelsen af blodplader samt hvide og røde blodlegemer. Behandlingen kan endvidere påvirke leverfunktionen. Derfor er det nødvendigt, at der regelmæssigt bliver taget blodprøver. Det er vigtigt at kontrolblodprøverne først tages flere dage efter du har indtaget Methotrexat. I sjældne tilfælde ses påvirkning af lungerne, dette kan vise sig ved tør hoste og åndenød. Hvis du oplever disse gener skal du hurtigst muligt kontakte din læge. Hvis du får høj feber skal du gå til lægen og fortælle, at du er i behandling med Methotrexat.
 
Alkohol
 
Da både Methotrexat og alkohol omsættes i leveren, bør alkoholindtagelse undgås helt eller begrænses til højst 3 genstande og ugen mens du tager Methotrexat. Drikker du mere alkohol under behandlingen er der en risiko for leverskade. Tal med hudlægen om det. Præventio, graviditet og amning. Både mænd og kvinder skal anvende sikker prævention i forbindelse med Methotrexatbehandling og mindst 3 måneder efter den ophør. Methotrexat må ikke indtages, hvis man er gravid eller ammer. Methotrexattabletter må ikke gives videre til andre. Aflever evt. overskydende tabletter på apoteket.