Prøvesvar

Du vil få prøvesvar via din digitale post i Mit.dk
Hvis du ikke har digital post, bedes du informere os, så du kan få svar via telefon.
Vær opmærksom på, at du nogen gange selv kan læse dine prøvesvar på sundhed.dk, INDEN vi har nået at give dig svaret. Det kan være svært selv at fortolke prøvesvaret.