Prøvesvar

Du vil normalt få prøvesvar via din digitale post i Mit.dk
Hvis du ikke har digital post, bedes du informere os, så du kan få svar via telefon.
Vær opmærksom på, at du nogen gange selv kan læse dine prøvesvar på sundhed.dk, INDEN vi har nået at give dig besked. Det kan være svært selv at fortolke prøvesvaret.

Rutinevævsprøver har op til 8 ugers svartid. Hasteprøver har ca. 2 ugers svartid.
Svar på svampeprøver kan tage mellem 1-6 uger afhængig af testmetode.