UVB-LYS

Hvad er UVB-lys?

 

UVB-lys er den kortbølgede del af det ultraviolette lys, som især påvirker hudens øverste lag.

Lysbehandlingen med UVB-stråler er effektiv ved en række forskellige hudsygdomme.

 

Hvordan foregår behandlingen

 

Behandlingen foregår enten stående i en lyskabine, ellerv ved hånd problemer siddende med hænderne inde i en lyskasse. 

Under lysbehandlingen skal de bære beskyttelsesbriller, som bliver udleveret. Efter behandlingen vil virkningen evt. kunne ses i form af let rødme og føles som en prikken/varme i huden.

Denne reaktion er ønskelig. Kraftigere virkning bør ikke forekomme.

Det er derfor vigtigt, at De informerer plejepersonalet inden behandlingen, hvis der efter den forrige behandling opstod en reaktion, som var kraftigere.

Hyppigheden og dosering af lys bliver fastlagt af dermatologen ved ordination af behandlingen og justeres løbende i behandlingsforløbet på baggrund af Deres huds reaktion. Apparaturet/behandligstid indstilles ALTID af personalet og øges fra gang til gang afhængig af, hvordan Deres hud reagerer på lysbehandlingen.

 

Forholdsregler

 

Lysbehandling udtørre huden. Derfor er det vigtigt at pleje huden med fugtighedscreme, således helst om aftenen inde De kommer i lysbehandlingen. (De skal altså IKKE smøre huden umiddelbart før lysbehandlingen).

For meget lys kan forekomme med efterfølgende rødme i huden. Vær opmærksom på brændende smerter, kløe, kraftig rødme og blæredannelse. I så fald holdes der pause med lysbehandlingen, og det vurderes af plejepersonalet, om der skal reduceres i lysmængden, eller om behandlingen helt skal stoppe.

Solpåvirkning skal undgås de dage hvor der gives lysbehandlingen, da det øger risikoen for forbrænding i huden.

Ved ophold udendørs tilrådes solfaktor 30 x 1-2 daglig.

Vi fraråder, at De har make-up på under UVB-behandlingen.

Ligeledes fraråder vi, at De bruger creme med solfaktor, når de er i UVB-behandling.

Oplys ved konsultationen inden lysbehandlings opstart om brug af medicin.

 

Birvirkninger

 

Nogle former for medicin øger hudens lysfølsomhed og kan dermed resultere i hudskoldning. Oplys plejepersonalet om De indtager nogen form for medicin.

Mange års UVB-behandling kan ligesom overdreven solbadning give rynker, fregner og øge risikoen for hudkræft.

Risikoen er dog ringe, og må vejes op imod den bedring af hudlidelsen, som behandlingen giver.

De former for hudkræft det drejer sig om er typer, som kan behandles tilfredsstillende, og risikoen for spredning med døtreceller via lymfe- og blodbaner er meget lille.

 

Antal behandlinger

 

Du skal behandles for din hudlidelse med lys 3 gange ugentligt. I første omgang får du ca. 21-24 behandlinger. herefter skal du evalueres af hudlægen, og afhængig af effekten på hudlidelse aftales den videre behandling.

 

Der er mulighed for behandling følgende dag:

Mandag 08.00 - 12.00 samt 13.00 - 15.30

Tirsdag 08.00 - 12.00 samt 13.00 - 15.30

Onsdag 08.00 - 12.00 samt 13.00 - 15.30

Torsdag 08.00 - 12.00 samt 13.30 - 16.00

Fredag 08.00 - 13.00

 

Vi gør opmærksom på, at vi i perioder har ekstra travlt, og ventetid på påregnes.

Det er vigtig at fordele behandlingen i løbet af ugen. Derfor må der ikke gives 3 behandlingstider I træk - men meget gerne 2.

Er du forhindret i at møde til behandling, bedes du melde afbud på tlf. 8662 2430.

Bliver du væk mere end 3 gange i behandlingsforløbet uden at melde afbud, afsluttes behandlingen.